Ragyogj kéken! – Autizmus Világnap

Tudástár

Április 2. egy ünnepnap, kevesen tudják még, miért fontos ez a nap. Ma van az autizmus világnapja.  Ez a nap arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem vagyunk egyformák, sokfélék vagyunk, és ez a sokszínűség adja az emberiség erejét. Ezen belül pedig a leginkább elfogadásra várók a különböző fogyatékossággal élő emberek.

A mai nap célja, hogy az autizmus spektrum zavarral érintett személyekre felhívjuk a társadalom figyelmét, hogy megismerhessék, és elfogadhassák őket olyannak, amilyennek ők valóban érzik magukat: az emberi sokféleség egyik fajtája. Az autizmus egy másfajta (de nem rosszabb) szemléletet nyújt, amely bár kihat az egyén teljes személyiségére, nem nyomja el azt.

Autizmus spektrum zavar:

Miért spektrum? Ez a szó azt jelenti, széles választék, lehetőség. Azért került bele a diagnózis megnevezésbe ez a szó, mivel az ebben érintett embereken nagyon sokféleképpen jelenhet meg az autizmus. Nagyon sok szemponttól függ, a kórkép súlyossága: az értelmi képességtől, szociális képességektől, életkortól, nemtől, stb.

Egységes kórkép egyéni jellemzőkkel, így lehetne a legjobban összegezni az autizmus diagnózissal élőket. Nincs két egyforma ember, sem tünetileg, sem személyiségileg, akárcsak a normál, neurotipikus társadalomban. Az autizmus feltehetően genetikai eredetű, a pontos eredete még nincs felderítve, de az öröklődést kutató vizsgálatok ezt támasztják alá.

Ennek ellenére vannak közös pontok, amelyek eltérő mértékben, de minden autizmussal diagnosztizált személynél érintett. Ezt a szaknyelv autisztikus triásznak, az újabb szemlélet már diádnak nevezi meg.  A közös érintett területek a kommunikációs, a szociális készségek (ezeket a diád együtt kezeli, hiszen nincs szociális kapcsolat kommunikáció nélkül, és nincs kommunikáció szociális kapcsolat nélkül), és a gondolkodás és viselkedés-szervezés.

Gyakori tünet a rugalmatlanság, és a megszokotthoz való ragaszkodás, mind tevékenységben, mind viselkedésben, érzékleti különbségek, eltérő (akár nagyon gyenge, vagy nagyon magas) hő-, hang-, fény-, fájdalomérzékelés. Ez nagyban megnehezíti az életüket, hiszen ha elviselhetetlen fájdalmat tud okozni számukra például egy címke, egy óvatlan pólócsere hatalmas ellenállást is kiválthat, anélkül (a kommunikációs nehézség miatt) hogy ezt el tudnák akár mondani.

A kommunikációs és szociális területek kapcsán a non-verbális jelek (pl.: gesztus, hanglejtés, mimika), a szószerinti értelmezés, illetve a másodlagos jelentések, árnyalások, szimbolizációk, hasonlatok, illetve a vicc megértése is sokszor nehézkes.

Gyakori a megkésett a beszédfejlődés is, mivel nehezen értik meg mire való a beszéd. A vágyak, érzelmek felismerése, leolvasása másokról, és magukról szintén problémás lehet (ellentétben a tévhitekkel, miszerint nem képesek érezni).

Nem buták, sőt, az esetek nagy részénél a normál IQ szinten, néha azt meghaladóan teljesítenek. Jellemzőek a szokatlan, nagyon szűk érdeklődési körök, amelyekbe viszont nagyon mélyen beleássák magukat. Így sokszor szinte zseniként tűnnek fel az ember szemében.

A normáltól eltérő gondolkodásmódok, viselkedéses jegyek nehezen értelmezhetők és elfogadhatók a társadalom többi tagja számára. Az Autizmus Világnap arra próbálja meg felhívni a figyelmünket, hogy ezek az eltérések, amelyek néha akár bizarr hatást keltenek bennünk, nem félelmetesek, nem bántóak, hanem egy másfajta élet megnyilvánulásai. Empátiával, és a megismerés szándékával, könnyen megérthetővé, és elfogadhatóvá válhatnak. Így az emberiség sokszínűségébe az autizmus is belefér.