Rólunk

Mi az Életlétra?

Az Életlétra azért jött létre, hogy segíthesse azokat a szülőket, akik gyermekük fejlődését az otthoni játék során is támogatni szeretnék. Nagy álmunk a megfelelő és otthon is biztosítható fejlesztő közeg kialakításának elősegítése, a szakmai támogatás mellett azzal is, hogy webáruházunkban kizárólag csak jó minőségű, gyógypedagógusok által tesztelt, a gyermekek eltérő fejlődésének megfelelő, természetes fejlesztő játékokat válogattunk össze, s javaslunk alkalmazni.

Olyan fejlesztő hatású játékokat szeretnénk népszerűsíteni, melyek az otthon biztonságában is alkalmazhatóak a szülő-gyermek közös időtöltésének minőségi, tudatos kihasználásával. Ehhez kínálunk megfelelő fejlesztő eszközöket, ismeretterjesztő cikkeket, tippeket, videókat a családok számára.

Miért jött létre?

Célunk, hogy az egyéni képességek figyelembevételével olyan fejlődési pályán indítsuk el a gyermekeket, mely hozzá segíti őket egy értékes és kerek élet eléréséhez, melyben a számukra elérhető legnagyobb önállósági fokon, magas életminőséggel élhetnek.

Gyógypedagógusként azt tapasztaltuk, hogy habár rengeteg féle fejlesztő játék van a piacon, ezek közül nagyon kevés a minőségi, valóban fejlesztő hatású játék, és így pont azokat a speciális készségeket nem tudják ügyesíteni, amelyeknek fejlesztése szükséges lenne. Ezen kívül a játékok használatához sem nyújtanak a szülők számára megfelelő tanácsokat, tippeket. Úgy látjuk, rengeteg információ terjeng az interneten, amik közül nehéz kiszűrni a szakmailag helyénvaló ismereteket. Az Életlétra elindításával ezeket a problémákat kívánjuk orvosolni.

Mottónk: Fokról fokra gyerekjáték a fejlődés!


Szakembereink

Sztrunga Dávid, gyógypedagógus

Mindig is szerettem emberekkel, leginkább gyerekekkel foglalkozni. A mai napig rácsodálkozom arra, milyen őszintén, érdekes szempontokból látják a világot, mennyi mindent lehet tőlük tanulni. Hiszek abban, hogy minden gyermekben ott van a lehetőség a fejlődésre, és hogy mindegyikük megérdemli az odafigyelést, szeretetet és törődést. Tudom azt, hogy minden gyerek más és más, önálló személyiség, így különböző területeken van szükségük kifejezetten rájuk szabott segítségre. 

Mint ember, hiszek a gyermekekben rejlő lehetőségekben, mint képzett gyógypedagógus, megfelelő segítséget tudok nyújtani a lehetőségek kibontakoztatásában.

A gyógypedagógia iránti érdeklődésemet egy kedves gimnáziumi tanárnőm keltette fel, aki gyógypedagógusként is dolgozott. A főiskolán eltöltött évek megszilárdították a gyógypedagógia iránt érzett elhivatottságomat.

Gyógypedagógiai tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán végeztem. 2015-ben szereztem meg diplomámat, értelmileg akadályozottak és látássérültek pedagógiája szakirányokon.

2015. augusztusa óta dolgozom a Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központjában egyéni fejlesztő gyógypedagógusként, valamint bekapcsolódtam a Down Alapítvány egyik felnőtt lakóotthonának mindennapi munkafeladataiba. Így jól láthatom, hogy azok a készségek, képességek, amelyeket a kisgyermekekkel gyakorolunk, felnőve hogyan segítik az önálló életvezetést.

2018. óta részképesség fejlesztő foglalkozásokat is tartok az Eleven Team csapatának tagjaként. Itt megint egy más korosztállyal, így más kihívásokkal is találkozom. Mentoraim segítségével sokat tanultam és tapasztaltam az eltelt években a kisiskolás korosztály problémáiról és azoknak kezeléséről.

A gyógypedagógusi pályám alatt gyűjtött tapasztalataim egyre inkább erősítették bennem az elhatározást egy olyan, szakmailag felelős tartalmú weboldal megalkotására, ami segíthet a szülőknek eligazodni az interneten fellelhető rengeteg információ között. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy nehéz kiszűrni a valós, értékes tartalmat, a szülőket könnyen félrevezetheti egy-egy fals információ. Ennek orvoslására hoztuk létre az Életlétrát, hogy cikkeinkkel, ötleteinkkel könnyítsük a sokszor komor, s kevéssé érthető „szakmai zsargon” megértését, példák bemutatásával erősítsük a bizalmat a „jó tartalmak” iránt és a webáruházunk szakmailag kiérlelt kínálatának megismertetésével, az itt kapható fejlesztőjátékokhoz tartozó leírásainkkal segíthessük a családok életét. Segíthessünk: felelősséggel.

Sztrunga-Hoffer Ágnes, gyógypedagógus

„Az teszi széppé a sivatagot, hogy valahol egy kutat rejt…” 
/Antoine de Saint-Exupéry/

Munkám során is ezt tartom szem előtt, igyekszem minden gyermekben meglátni, és a felszínre hozni a csodát. Erre buzdítom a hozzám kerülő családokat is!

Már egyetemi éveim alatt – az önkéntes munkáim során- teljesen beleszerettem az értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztésébe: mindig nagyon izgalmas segíteni egy-egy gyermek képességeinek és személyiségének kibontakozását! Elősegíteni és megélni a csodát! 2016-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, értelmileg akadályozottak-, és látássérültek pedagógiája szakirányokon.

A diplomám megszerzése után a Csalogány EGYMI óvodájában helyezkedtem el, ahol értelmi fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását végeztem. Munkám során rengeteg tapasztalatot szereztem a korai, illetve óvodai életszakasz fejlesztési lehetőségeiben. 2019 augusztusától az ELTE Gyakorló Óvodájában folytattam munkámat, az értelmileg akadályozott gyermekek számára létrehozott tagozaton. Nagyon szeretek az óvodai korcsoporttal foglalkozni, mivel ebben az életszakaszban kerülnek kialakításra az iskolához szükséges készségek, az önkiszolgálás fejlesztése. A szocializáció első színtere az óvoda, a társas kapcsolatok és a közösségi élet szabályait itt sajátítják el. Sok gyermek esetében ekkor indul meg a beszéd is, így egy nagyon komplex, összetett fejlesztő munkát kíván meg ez a terület.

Munkámnak hála megismerhettem, és foglalkozhattam azon halmozottan sérült gyermekekkel is, akiknek ellátása, fejlesztése a mai napig nehezen megoldott. Kiemelkedően, olyan autista gyermekek fejlesztésében is elmélyülhettem, akik valamilyen fokú értelmi fogyatékossággal is rendelkeznek.

Az óvodai munkám mellett vállaltam magán praxist is, jelenleg az Epreskert Fejlesztőközpontban dolgozom egy kiváló szakembergárda tagjaként. Itt foglalkozhattam a korai, illetve iskolás kori fejlesztéssel is. 1,5 évet dolgoztam a Magyar Williams Szindróma Társaság önálló felnőtt életet elősegítő programjában, a Fészekhagyó Programban, ahol rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem az értelmi fogyatékos felnőtt emberek felnőttkori életvezetéséről. Gyógypedagógusi pályám során az értelmileg akadályozott személyek életszakaszának minden részében dolgozhattam. Ezáltal a fejlesztések során a teljes életutat szemlélve tudok a gyermekekkel együtt tevékenykedni, játszani, fejleszteni.

A fejlesztések során a kommunikációra, beszédindításra kerestem további fejlesztési lehetőségeket, ekkor ismerkedtem meg az AAK-val, ezzel kapcsolatban az FSZK által szervezett továbbképzést is elvégeztem. Az itt megszerzett tudást sikeresen beépítettem a fejlesztésekbe. Jelenleg a Vadaskert Játékterápiás képzését végzem, hogy a gyermekek játéktevékenységét még jobban felhasználhassam a fejlesztések során.

Munkám során szoros kapcsolatot tartok fenn a szülőkkel. Számtalan kérdéssel keresnek meg, kiváltképp a gyermekük fejlődését elősegítő otthoni játék lehetőségeivel kapcsolatban. Azt tapasztalom, hogy szülők nem kapnak ehhez semmilyen támogatást, információt, ezért jutottunk arra a döntésre, hogy ebben kívánunk segíteni az Életlétra létrehozásával.